1. Περιληπτικός πίνακας ρύθμισης 
Αρχικό δάνειο Μετά την ρύθμιση
40.000€
Τράπεζα 91% κούρεμα τράπεζας (107.000€)
10.000€250€ μηνιαία δόση
Ελληνικό δημόσιοΔιαδικασία επίλυσης μέσω πλατφόρμας
30.000€εξωδικαστικού για χρέος έναντι 
Καταβολές μέχρι ρύθμισηΔημοσίου, αναμένεται αποτέλεσμα
0€
Συνολική οφειλή πριν ρύθμιση Εκτιμώμενη συνολική ωφέλεια 
153.000€80% χρέους – 122.000€
  1. Ιστορικό

O Γρηγόρης διατηρεί ατομική επιχείρηση πώλησης μεταχειρισμένου επαγγελματικού εξοπλισμού. Το 2010 έλαβε επαγγελματικό δάνειο από την Εθνική τράπεζα της Ελλάδος ύψους 40.000€, με εγγύηση του Ελληνικού δημοσίου για τα 30.000€. 

Δεν κατέβαλε ποτέ δόσεις. Τα χρόνια της κρίσης συσσώρευσε χρέος και το 2022 το δάνειο έφτασε στο ύψος των 153.000€, κατέστη απαιτητό και ληξιπρόθεσμο, ενώ η εγγύηση του δημοσίου κατέπεσε για τα 30.000€ που βεβαιώθηκαν στην εφορία. 

Καταρτίστηκε ανάλυση που έδειχνε στην τράπεζα ότι η μόνη περίπτωση να αποπληρωνόταν ήταν με γενναίο κούρεμα και με επιμήκυνση δόσεων εντός 5ετίας για 123.000€. 

Στην ανάλυση δείξαμε τα εκκαθαριστικά της εταιρείας για την τελευταία τριετία, την υποθηκευμένη ακίνητη περιουσία και τι μπορούσε να καταβάλλει η επιχείρηση (projection analysis). Οι διαπραγματεύσεις κράτησαν 3 μήνες. 

Η τράπεζα κούρεψε 107.000€ και ρύθμισε τα υπολειπόμενα 15.000€ σε βάθος 5ετίας ήτοι 250€ μηνιαίως το οποίο και τηρείται. Το κούρεμα αντιπροσώπευε το 91% της τραπεζικής οφειλής. 

Το εναπομείναν χρέος του δημοσίου διαπραγματεύεται σήμερα μέσω της πλατφόρμας εξωδικαστικού συμβιβασμού.