ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ

Ποιοι είμαστε

Είμαστε ομάδα επαγγελματιών που έχουμε συνδεθεί με τους μικρομεσαίους. Επιχειρηματίας – επαγγελματικός σύμβουλος, δικηγόρος, φοροτεχνικός. 

Γνωρίζουμε  πώς σκέφτεται ο επιχειρηματίας σε κρίση, το νόμο, τις ευκαιρίες, και τα προβλήματα στην ρύθμιση χρεών, για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Με δεδομένο ότι η κάθε περίπτωση έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, προσαρμόζουμε τα θεσμικά εργαλεία στις ευκαιρίες και τις ανάγκες σας.

Έχουμε την εμπειρία να σας καθοδηγήσουμε σωστά για να ρυθμίσουμε αποτελεσματικά το χρέος σας.

«Το χρέος είναι όπως κάθε άλλη παγίδα, αρκετά εύκολο να μπεις, αλλά αρκετά δύσκολο να βγεις».

HENRY WHEELER SHAW

Χρήστος Λαδάς

Δικηγόρος

Είμαι δικηγόρος με 20 ετη δικαστική εμπειρία και διδακτορικό στο εμπορικό δίκαιο. Από το 2021 και μετά συμμετείχα σε διαπραγματεύσεις ρύθμισεις χρεών για λογαριασμό μικρομεσαίων και επιχειρήσεων έναντι τραπεζών. 

Έχω προσφέρει στους εντολείς σημαντικά κουρέματα χρεών (90%+) και βιώσιμες ρυθμίσεις έναντι τραπεζών σε κατά μόνας διαπραγματεύσεις.

Λειτουργώ το εργαλείο της πλατφόρμας του εξωδικαστικού συμβιβασμού για ρυθμίσεις φυσικών και νομικών προσώπων και μπορώ να κατευθύνω ή να υλοποιήσω ως σύμβουλος κάθε σχετική διαδικασία. 

Η εμπειρία μου έδειξε ότι κάθε δανειστής επιθυμεί λίγο πολύ τα ίδια με κάθε οφειλέτη. 

Την ρύθμιση του χρέους με τρόπο βιώσιμο για να μπορεί να εξυπηρετηθεί. Τα εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν πλέον για έναν συμβιβασμό είναι πολλά. 

Πάνω από όλα είναι θέμα να γνωρίζεις τα όρια του οφειλέτη, μιλώντας την γλώσσα των δανειστών και ιδίως των τραπεζών που είναι πρόθυμες να θυσιάσουν τμήμα της απαίτησης τους και τον χρόνο αποπληρωμής τους για να βεβαιωθούν ότι θα εισπράξουν κάτι, αντί να κοκκινίσουν ένα δάνειο. 

Είμαι στην διάθεση σας με την ομάδα μας για να ρυθμίσουμε και το δικό σας χρέος. 

As Featured In

This is a space to showcase any publications your work has been featured in

Recent Projects

A short description that introduces visitors to your portfolio

A Title That Gets the Visitor to Contact You

This is your chance to emphasize why the visitor should contact you right now.

Συναίνεση σε Cookie με το Real Cookie Banner