ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ

Πολύπλευρη εμπειρία σε ρυθμίσεις απαλλαγής χρεών.

Χρήστος Λαδάς, ΔικηγόροςΟ Χρήστος Λαδάς έχει πετύχει ρυθμίσεις με μεγάλα κουρέματα έναντι δημοσίου και τραπεζών. Ειδικεύεται στην κατά μόνας διαπραγμάτευση και στην διαχείριση της πλατφόρμας εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Γιατί πρέπει να ρυθμίσετε σήμερα

To κράτος και οι τράπεζες δημιούργησαν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για να ρυθμιστούν τα χρέη. 

Για όσα μείνουν αρρύθμιστα, θα εξαντλούν άμεσα, κάθε μέσο πίεσης και εκτέλεσης!

Δείτε αποτελέσματα (κλικ στην εικόνα)

Εχέγγυα

Γνώση

Γνωρίζουμε πως σκέπτονται οι δανειστές ενός χρέους, ιδίως οι τράπεζες και τα fund, διακρίνουμε τις ευκαιρίες και τους κινδύνους.

Αποτέλεσμα

Έχουμε πετύχει κουρέματα του 90% και ρυθμίσεις που εξυπηρέτησαν ταυτόχρονα οφειλέτες και δανειστές.

Ομάδα

Λειτουργούμε σαν ομάδα με πολλαπλές δυνατότητες διαχείρισης ενός προβλήματος.

Υπάρχουν λύσεις

Για κάθε χρέος, υπάρχουν περιθώρια ρύθμισης και απαλλαγής.

Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα μπορεί να αξιοποιήσει την πλατφόρμα εξωδικαστικού συμβιβασμού μέσω του taxisnet. 

  1. Προϋποθέσεις υπαγωγής

Οι περιπτώσεις στις οποίες ένας οφειλέτης δεν δικαιούται να υποβάλλει αίτηση ένταξης στην εξωδικαστική ρύθμιση είναι οι ακόλουθες έξι (6).

α) όταν το 90% των συνολικών οφειλών του σε χρηματοδοτικούς φορείς, στο Δημόσιο και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλεται σε έναν χρηματοδοτικό φορέα ή όταν το σύνολο των οφειλών του προς τα πρόσωπα αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές διαπραγματεύσεις με τράπεζες

Οι τράπεζες και τα fund είναι δεκτικά διαπραγματεύσεων, και αναζητούν λύσεις ρύθμισης των δανείων που δεν εξυπηρετούνται. 

Και τούτο διότι τα δάνεια που διαχειρίζονται είναι προβληματικά και ως επί το πλείστον κόκκινα, και  χαμηλής πιθανότητας να εισφέρουν χρήματα, κάτι που δεν επιθυμούν.

Διαβάστε περισσότερα

Πτώχευση μικρού αντικειμένου

Για τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου προβλέπεται απλοποιημένη διαδικασία.

  1. Τι ορίζεται ως πτώχευση μικρού αντικειμένου

Για την πτώχευση μικρού αντικειμένου στα φυσικά πρόσωπα λαμβάνεται ως κριτήριο η περιουσία του προσώπου. H αξία των περιουσιακών στοιχείων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ. Για τα ακίνητα ως βάση λαμβάνεται η φορολογητέα αξία υπολογισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Για τα νομικά πρόσωπα,  ο οφειλέτης πληρεί ένα από τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας (άρθρο 2 του ν. 4308/2014) και ειδικότερα: α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ, β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ, γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα.

Διαβάστε περισσότερα

Πτώχευση φυσικού/νομικού προσώπου

  1. Ποιος έχει πτωχευτική ικανότητα σύμφωνα με το νέο νόμο;

Εκτός από τα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό, με το νέο νόμο αποκτούν πτωχευτική ικανότητα και τα φυσικά πρόσωπα.

  1. Υπό ποιες προϋποθέσεις κηρύσσεται φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε πτώχευση;

Σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που βρίσκεται σε αδυναμία πληρωμών, δηλαδή εκείνος που αδυνατεί να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο.

Κατά τεκμήριο, ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωμών όταν αδυνατεί να αποπληρώσει είτε προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης είτε προς τα χρηματοδοτικά ιδρύματα  το 40% τουλάχιστον των συνολικών του υποχρεώσεων για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών και η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρτυρίες πελατών

Συνεργάστηκα με τον Χρήστο σε ένα δύσκολο σημείο για την επιχείρησή μου. Πραγματικά δεν ήξερα τι να κάνω. Με βοήθησαν να ανακτήσω την ψυχραιμία μου, να δω καθαρά τις επιλογές μου και να πάρω σωστές αποφάσεις
Ιωάννα ..., Μαρούσι
Δεν τα κατάφερα στο ξεκίνημα της 1ης μου επιχείρησης. Αγνοια, κακοί συνεργάτες, δικά μου λάθη. Το αποτέλεσμα χρέη. Με βοήθησαν να καταλάβω τι πρέπει να κάνω για να πάρω την 2η Ευκαιρία. Κυρίως με βοήθησαν ψυχολογικά γιατί έχουν ανάλογες εμπειρίες και κατάλαβαν πολύ καλά την ψυχολογία μου
Μαρία Χριστίνα..., Θεσσαλονίκη
Δεν μπορούσα να διαχειριστώ τις τράπεζες, ένοιωθα αδύναμος και είχαν το πάνω χέρι. Κατάφερα με την συνεργασία τους να πετύχω ικανοποιητική λύση στο χρέος μου και πλέον βλέπω διαφορετικά την επόμενη ημέρα
Μάριος ....., Κηφισιά
O Xρήστος μου κούρεψε χρέη σε τράπεζες αξίας 170.000€ και σε ποσοστό 90%. Ρύθμισα ότι απέμεινε σε 3 χρόνια και πλέον δραστηριοποιούμαι και πάλι εμπορικά και με προοπτική.
Γρηγόρης..., Πάτρα
Με τον Χρήστο διεκπεραιώσαμε επιτυχώς ένα καλό κούρεμα και πληρωμή των οφειλών μου σε 5ετες πλάνο μέσα από την πλατφόρμα εξωδικαστικού συμβιβασμού. Πλέον έχω τακτοποιημένες οικονομικές εκκρεμότητες που για χρόνια ήταν αρρύθμιστες και επιβαρύνονταν διαρκώς με τόκους.
Ντέμης...
Ο Χρήστος με συμβούλευσε βήμα βήμα να ρυθμίσω παλιό εταιρικό χρέος που βάρυνε χρόνια. Εκπονήσαμε ανάλυση που κατανόησε η τράπεζα σε σχέση με την πραγματική δυνατότητα της εταιρείας να αποπληρώσει. Η υπόθεση έκλεισε με κούρεμα 85% και επιμήκυνση των δόσεων.
Άρης..., Αθήνα
Συναίνεση σε Cookie με το Real Cookie Banner