Οι τράπεζες, τα fund και οι εισπρακτικές, είναι δεκτικές διαπραγματεύσεων και αναζητούν ρυθμίσεις των προβληματικών  δανείων.

Και τούτο διότι τα προβληματικά δάνεια έχουν χαμηλή πιθανότητα να εισφέρουν χρήματα οπότε προτιμούν μια μέτρια λύση από μια μη λύση. 

Ακόμα, προτιμούν χρήματα από ότι ακίνητα που εκπλειστηριάζονται άκαρπα ή δικαστήρια που αυξάνουν το κόστος και τον χρόνο επίλυσης.

Έχουμε πετύχει πολλές φορές λύσεις με τράπεζες/fund/εισπρακτικές που προτιμούν να λάβουν ένα πολύ μειωμένο ποσό σε σχέση με τη συνολική οφειλή από την αβεβαιότητα να κυνηγούν τον οφειλέτη με τηλέφωνα.

Απαιτείται στρατηγική και τακτικές κινήσεις στην διαπραγμάτευση που γνωρίζουμε να ακολουθούμε μέσα από την εμπειρία μας.

Η λύση δεν είναι να παρατήσει κάποιος το χρέος του αρρύθμιστο αλλά να το ρυθμίσει με ρεαλιστικούς όρους.