Γιατί πρέπει να ρυθμίσετε σήμερα της οφειλές σας

Κίνδυνοι και ευκαιρίες
  • Επειδή οι τράπεζες και το δημόσιο θα κυνηγούν και εισπράττουν πλέον άμεσα τις οφειλές.

Τα πρόσφατα ευρήματα της ΑΑΔΕ έδειξαν ότι όσο καθυστερούν να κυνηγήσουν ένα χρέος τόσα λιγότερα χρήματα θα εισπράξουν από αυτό.

  • Επειδή υπάρχει ρεκόρ πλειστηριασμών το 2022 που θα μεγαλώσει το 2023 -και στην πρώτη κατοικία.

Η πρόσφατη άρση προστασίας της πρώτης κατοικίας αύξησε τον αριθμό των διενεργούμενων πλειστηριασμών. 

Το 2022 καταγράφεται ρεκόρ πλειστηριασμών (44.000) πολλές φορές και για μικροποσά (10.000€) που θα αυξηθεί το 2023 με κύρια στόχευση την βασική κατοικία. 

  • Επειδή περισσότερα fund και ιδιωτικές εισπρακτικές εταιρείες θα κυνηγούν πλέον τις οφειλές.

Η εκχώρηση απαιτήσεων σε πολλά fund συνετέλεσε στην αύξηση κατασχέσεων και πλειστηριασμών. 

Τα fund κατέχουν 700.000 δάνεια με εμπράγματες εξασφαλίσεις και θα επιδιώξουν άμεσα περισσότερους πλειστηριασμούς και κατασχέσεις λογαριασμών.

  • Επειδή στο ηλεκτρονικό κράτος σήμερα όσοι έχουν αρρύθμιστες οφειλές θα αποκοπούν από την οικονομική δραστηριότητα. 
  • Επειδή υπάρχει πλέον ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης χρεών.

Για πρώτη φορά υπάρχουν πολλαπλά εργαλεία ρύθμισης του χρέους για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

  • Επειδή οι τράπεζες και το κράτος επιδιώκουν πλέον τις ρυθμίσεις,

Οι δύο μεγάλοι δανειστές του ιδιωτικού χρέους (κράτος και τράπεζες) επιθυμούν να αυξηθεί το ποσοστό των εξυπηρετούμενων οφειλών -για να αυξήσουν τα έσοδά τους. 

Το καταλληλότερο μέσο και ο πιο σωστός τρόπος για να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες διαφέρει με την περίπτωση.