Ο Κώστας είναι έμπορος και δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνολογίας. Μια επιχείρησή του είχε λάβει δάνειο το 2010 ύψους 55.000€.

Ο Κώστας πλήρωνε τις περισσότερες καταβολές και με συνέπεια τα πρώτα χρόνια. Κατέβαλε περίπου 30.000€ αλλά κυρίως σε τόκους. Το 2018 σταμάτησε να πληρώνει και η επιχείρηση κατέστη ανενεργή. Το 2022 του κοινοποιήθηκε διαταγή πληρωμής ύψους 45.000€ από την τράπεζα. Ευθυνόμενος και ο ίδιος προσωπικά με το δάνειο ως εγγυητής υπήρχε κίνδυνος απώλειας περιουσίας.

Προβήκαμε σε διαπραγματεύσεις με την τράπεζα.

Δείξαμε ότι η επιχείρηση είναι ανενεργής τους τελευταίους μήνες με πληθώρα δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων.

Δείξαμε ότι η επιχείρηση θα κλείσει άμεσα και τυπικά, και η μοναδική περίπτωση να εξοφλούταν η τράπεζα ήταν αν δεχόταν ένα μεγάλο κούρεμα με εφάπαξ καταβολή για ότι μπορούσε να καταβληθεί αφού στο μέλλον θα ήταν αβέβαιη οποιαδήποτε ρύθμιση και εισπραξιμότητα της.

Μετά από 50 ημέρες διαπραγματεύσεων και αντιπροτάσεων το δάνειο εξοφλήθηκε με 3.900€ εφάπαξ καταβολή.