1. Ρύθμιση χρέους σε πίνακα

Πριν την ρύθμιση   Μετά την ρύθμιση  
Συνολικό χρέος 103.000   30.000
Χρέος σε Εφορία-ΕΦΚΑ 83.000   24.000
Χρέος σε τράπεζα 20.000   6.000

 

 

 

 

 

2. Ιστορικό

Ο Νίκος δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης ως ελεύθερος επαγγελματίας και επιχειρηματίας. Τα τελευταία 5 χρόνια συσσώρευσε χρέος 103.000€ ιδίως έναντι Δημοσίου και ασφαλιστικών ταμείων και σε ποσοστό 10% σε μία τράπεζα από προσωπικό δάνειο.

Είχε σταματήσει να αποπληρώνει τις οφειλές του.

Το χρέος ρυθμίστηκε μέσω της πλατφόρμας εξωδικαστικού συμβιβασμού με βιώσιμο τρόπο. 

Κουρεύτηκε περίπου 71% του συνολικού χρέους ήτοι 73.000€, το μεγαλύτερο μέρος των προσαυξήσεων του δημοσίου χρέους.

Κούρεμα δέχτηκε και η τράπεζα σύμφωνα με τις οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη. 

Εξηγήσαμε την οικονομική κατάσταση με τα απαραίτητα έγγραφα, δείξαμε την αξία της ακίνητης περιουσίας και τι θα μπορούσε να λάβει η τράπεζα η οποία κατάλαβε το ρίσκο της αν δεν ρύθμιζε άμεσα την οφειλή με βιώσιμο τρόπο. 

Το εναπομείναν χρέος των 30.000€, από το αρχικό των 103.000€, ρυθμίστηκε σε 5 χρόνια. 

Mε κλιμακωτές δόσεις, μειωμένες για τον πρώτο χρόνο, ύψους 350€ μηνιαίως.