ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ

H σύντομη πτώχευση και ο γόρδιος δεσμός (παραδείγματα)

H εμπειρία μας δείχνει ότι πολύς κόσμος αντιμετωπίζει με αρνητική προδιάθεση την πτώχευση χωρίς να γνωρίζει το νέο πλαίσιο και τις ευκαιρίες. 
Η σύντομη πτώχευση που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα, λύνει άμεσα το ζήτημα οφειλών που δεν μπορούν να πληρωθούν, ελαχιστοποιεί τις απώλειες και προσφέρει ένα καθαρό νέο ξεκίνημα, με πλήρη απαλλαγή χρεών.

Αν και πολύς κόσμος δεν επιθυμεί να πτωχεύσει, η εναλλακτική, όταν δεν μπορεί να χειριστεί τις οφειλές, είναι και να απωλέσει την περιουσία του, και να συνεχίσει να οφείλει, μένοντας παγιδευμένος. 

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε επιτυχημένα παραδείγματα πτώχευσης και τις συνέπειες τους για τον κόσμο. 

Το πρόβλημα (1): Πελάτης μας με συνολικά χρέη 300.000€, σε τράπεζες, δημόσιο, ΕΦΚΑ και ιδιώτες, μας συμβουλεύτηκε για το τι έπρεπε να κάνει για να γλυτώσει. Για περίπου 3 χρόνια έκανε ρυθμίσεις που δεν μπορούσε τελικά να τις τηρήσει, κατέβαλε χρήματα και πάλι οι οφειλές του παρέμεναν ληξιπρόθεσμες. 

Ξεκινήσαμε διαπραγματεύσεις για την ρύθμιση των χρεών. Οποιαδήποτε διαφαινόμενο αποτέλεσμα σε σχέση με τα οικονομικά του ήταν μη βιώσιμο. Προτείναμε την σύντομη πτώχευση. Στην αρχή ήταν αρνητικός. Παρουσιάσαμε τις εναλλακτικές.

Κατανόησε ότι στο σημείο που βρισκόταν, αν δεν υπέβαλε αίτηση πτώχευσης, και δεν έχανε το ακίνητο με συμφέροντες όρους γι αυτόν, στο τέλος και το ακίνητο θα εκπλειστηριαζόταν και τα υπόλοιπα χρέη θα συνέχισε να «κουβαλά» για μια ζωή, με όλες τις δυσμενείς συνέπειες (δεσμευμένος τραπεζικός λογαριασμός, αδυναμία απόκτησης νέων περιουσιακών στοιχείων, συνεχείς πιέσεις από τους δανειστές κ.λπ.).

H επίλυση: Τελικά αποφάσισε και υπέβαλε αίτηση πτώχευσης θυσιάζοντας ένα ακίνητο μικρής εμπορικής αξίας, περίπου του 25% του συνολικού χρέους του. Έξι μήνες μετά εκδόθηκε η απόφαση πτώχευσης.

Ήδη από την ώρα που εκδόθηκε η απόφαση του Δικαστηρίου έχει αλλάξει η ζωή του. Τώρα γνωρίζει ότι σε 3 χρόνια θα έχει σβήσει τελείως όλες τις οφειλές του παρελθόντος. Μηδένισε. Τα τηλεφωνήματα και οι πιέσεις από τους δανειστές σταμάτησαν και ήδη ξεκίνησε μια νέα επιχειρηματική προσπάθεια, σε νέα βάση. 

(To πρόβλημα 2): Πελάτης μας με συνολικά χρέη 450.000€ σε τράπεζες, δημόσιο, ΕΦΚΑ είχε εταιρεία που είχε πτωχεύσει ήδη πριν την ισχύ του νέου πτωχευτικού νόμου. Με βάση τον ισχύοντα νόμο όμως από τις αρχές του 2022 απαλλάχθηκε πλήρως από τις οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

H επίλυση: Διασφαλίσαμε την πλήρη απαλλαγή του απέναντι στο δημόσιο. Με δεδομένη την έλλειψη προσωπικής περιουσίας πετύχαμε ένα σημαντικό κούρεμα στις εναπομείνασες οφειλές προς τις τράπεζες (90%) και με μακροπρόθεσμη αποπληρωμή σε 10 χρόνια.  Ο πελάτης μας εργάζεται σήμερα ως μισθωτός και παράλληλα ως ελεύθερος επαγγελματίας, με ελεύθερους τραπεζικούς λογαριασμούς απαλλαγμένος από την ασφυξία που του προκαλούσε το χρέος του παρελθόντος.

                                                                                                                                     … 

Η λύση της σύντομης πτώχευσης συχνά είναι η καλύτερη λύση, αν ζυγιστεί χωρίς προκαταλήψεις, σε σχέση με το τι παίρνει και το τι χάνει κάποιος. Απαιτεί νομική φροντίδα και διαδικασίες, αλλά οδηγεί σε πλήρως χαρτογραφημένα νερά, λύνοντας με τρόπο άμεσο και δραστικό το ζήτημα χρεών που δεν μπορούν να πληρωθούν.

 

Συναίνεση σε Cookie με το Real Cookie Banner